Top

Maak een reisje in vliegtuig voor het buitenland vereist voorafgaande bestudering van een reeks documenten, waaronder de visum. Het verkrijgen van een visum voor Zuid-Korea is daarom een stap in de voorbereiding van uw reis naar Zuid-Korea. Het is belangrijk te weten dat een visum twee jaar duurt. Om de visumprocedure te starten, is het ook belangrijk te weten welk soort reis u wilt maken en wat de duur ervan is. Hier vindt u de verschillende documenten die u naargelang het type reis en de duur ervan moet voorleggen om een visum voor Zuid-Korea te verkrijgen.

Kortlopend zaken- en/of werkvisum

Voor een zakenreis of een werkreis is voor het verkrijgen van een visum voor Zuid-Korea een Atout Visum bestelformulier nodig. Ook een Paspoort U moet een origineel visum overleggen dat nog zes maanden na de reis geldig is en een standaardfoto. U moet een officieel visumaanvraagformulier met een adres en telefoonnummer in Korea overleggen. Dan een overeenkomst om de quarantaine te vergemakkelijken, een toestemming voor isolatie, een toestemmingsformulier, een machtiging om het visum in te trekken.

Een ondertekend attest van de werkgever is vereist, met vermelding van de anciënniteit en de functie van de persoon die in Korea zal zijn. Er moet een uitnodiging met naam en toenaam uit Korea zijn waarin om de deelname van de persoon wordt verzocht. Een kopie van het handelsregister van de Koreaanse onderneming en een door de Koreaanse onderneming opgestelde en verkregen vergunning van de Koreaanse immigratiedienst, die de Koreaanse minister van Industrie om een vrijstelling zal hebben verzocht.

Aangezien u voor werk gaat, is een contract in Korea voor werk van korte duur of zakenvisa waaruit de overeenkomst tussen bedrijf blijkt, verplicht sinds 15 maart 2021. Een kopie van een bewijs van verblijf in Frankrijk voor Europese onderdanen. Of een kopie van het Franse inreisvisum en de Franse verblijfsvergunning voor niet-EU-onderdanen die meer dan twee jaar regelmatig in Frankrijk kunnen aantonen.

  Reizen naar Kameroen: Wat zijn de inreisformaliteiten?

U moet een CV en een fotokopie van uw laatste diploma overleggen als u leraar, religieus, ingenieur of technicus bent. Je hebt een vergunning nodig van het Ministerie van Cultuur in Korea en een contract voor artiesten. Het is mogelijk een vrijstelling van de verplichte quarantaine aan te vragen onder voorbehoud van aanvaarding. Om dit te doen, hoeft u alleen maar het formulier voor het aanvragen van vrijstelling van het uitnodigende bedrijf per e-mail te versturen.

Daarna zal het consulaat per e-mail een antwoord geven aan het bedrijf op uw aanvraag. Dit verzoek moet worden ondersteund door de Koreaanse onderneming die haar uitnodigt en door het Ministerie van Industrie. Voor uw reis is het nuttig alle medische documenten en het gevalideerde of afgestempelde quarantainevrijstellingsformulier dat u per e-mail zou moeten ontvangen, bij u te houden. Dit alles duurt ongeveer 15 dagen.

Stagebezoek van korte duur, voor minder dan 90 dagen

Voor het verkrijgen van een visum voor Zuid-Korea, als je erheen gaat voor een korte stage, heb je een visumbestelformulier nodig. De paspoort Het visumaanvraagformulier moet worden ingevuld met het originele document dat tot zes maanden na de reis geldig is, een standaardfoto en het visumaanvraagformulier. Het is verplicht een adres en telefoonnummer in Korea op het formulier te vermelden. U moet ook een toestemming voor quarantaine, een gezondheidsrapport, een uitnodigingsbrief uit Korea met vermelding van de reden, de duur en de datum van aankomst overleggen. programma van de stage.

De belangrijke elementen zijn: een kopie van het handelsregister van de Koreaanse onderneming, een bewijs van opleiding in Frankrijk, een kopie van de opleidingsovereenkomst. Evenals een kopie van het bewijs van verblijf in Frankrijk voor Europese onderdanen. Voor niet-Europese onderdanen die meer dan twee jaar legaal in Frankrijk verblijven, zijn een kopie van het visum voor binnenkomst in Frankrijk en kopieën van Franse verblijfsvergunningen vereist. Een uittreksel uit het strafregister is een belangrijk document.

  Hoe krijg ik een visum voor Kenia?

Toeristenvisum (momenteel opgeschort)

Om Zuid-Korea te bezoeken heb je een visum nodig. Hiervoor heeft u het Atout Visum bestelformulier nodig, het originele paspoort dat nog zes maanden geldig is na de reis. U hebt ook een standaardfoto nodig en het officiële formulier, ingevuld en ondertekend, waarop u een adres en telefoonnummer in Korea moet vermelden. Een toestemming voor quarantaine, een gezondheidsrapport, een fotokopie van het retourvliegticket of een certificaat van het reisbureau, een certificaat van de hotelreservering in Korea.

Een kopie van het visum voor binnenkomst in Frankrijk en kopieën van Franse verblijfsvergunningen voor vreemdelingen die meer dan twee jaar legaal in Frankrijk kunnen aantonen. Een uittreksel uit het strafregister, een werkgeversverklaring met stempel en handtekening en de laatste drie maanden van de maandelijkse salarisstroken of een schoolverklaring met stempel en handtekening vergezeld van de laatste drie maanden van de salarisstroken van de ouders of zelfs die van de echtgenoot, de geboorteakte of huwelijksakte en een kopie van de verblijfsvergunning van de ouders of een kopie van het identiteitsbewijs van de echtgenoot.

Visum om een conferentie bij te wonen

Voor het bijwonen van een conferentie is het verkrijgen van een visum voor Zuid-Korea ongeveer hetzelfde als hierboven. U hebt het Atout Visum bestelformulier nodig, het originele paspoort dat nog zes maanden geldig is na de reis en een standaard foto. Het officiële visumaanvraagformulier, een toestemming voor quarantaine, een gezondheidsrapport, een uitnodigingsbrief van Korea met naam en verzoek om deelname.

Ook een kopie van het handelsregister van de Koreaanse onderneming, een kopie van de samenvatting van de presentatie die de visumaanvrager daar zal geven en een programma van de conferentie. U moet bij uw documenten een fotokopie van het retourticket of het certificaat van het reisbureau voegen. Een certificaat van hotelreservering in Korea is nuttig.

  Hoe lang duurt het om een e-visum voor Egypte te krijgen?

Een kopie van het visum voor binnenkomst in Frankrijk en kopieën van verblijfsvergunningen voor vreemdelingen die meer dan twee jaar legaal in Frankrijk kunnen aantonen, moeten altijd worden bijgevoegd. Een uittreksel uit het strafregister, een werkverklaring met stempel en handtekening en de laatste drie maandelijkse loonstroken of een schoolverklaring met stempel en handtekening.

Als je naar Korea wilt reizen voor zaken, werk, korte stages, sightseeing en conferenties, weet je nu wat je moet doen om een visum voor Zuid-Korea te krijgen. Verzamel de hier genoemde documenten en wees in goede conditie om te reizen.

Verkrijgen van een K-ETA vergunning voor Zuid-Korea

Onlangs heeft Zuid-Korea een nieuwe procedure ingevoerd voor reizen naar zijn grondgebied voor een onbezoldigd toeristisch of beroepsmatig verblijf, de K-ETA-vergunning is het equivalent van de E-Visa in andere landen.

De K-ETA vergunning is 2 jaar geldig vanaf de datum van afgifte en geeft u de mogelijkheid om 90 dagen, d.w.z. 3 maanden, in Zuid-Korea te verblijven, met meerdere in- en uitgangen. Aan het einde van elke gebruiksperiode van de K-ETA moet u deze opnieuw aanvragen, als u wilt weten de prijs van de ETA-vergunning voor Zuid-KoreaHierheen!

Het aanvragen van de K-ETA is vrij eenvoudig, het is noodzakelijk om uw aanvraag ruim voor uw verblijf voor te bereiden, het is een invulformulier waarop u enkele gegevens over uzelf en de reden van uw verblijf moet invullen, u moet ook een kopie van uw paspoort en een pasfoto verstrekken.

Als u zich afvraagt welke nationaliteiten onder de K-ETA vallen, moet u weten dat meer dan 112 nationaliteiten in aanmerking komen voor de K-ETA, waarvan Frankrijk er één is.

0
nl_NLNederlands
%d bloggers zeggen: